Regelverket en bremsekloss for utviklingen

Workshop om kompetansenettverk i full gang. Bilde: Knut Marius Uddu Skjerve

I anledning Arctic Frontiers ble det arrangert en workshop om grønn energi i nord.

– I fremtiden kunne vi tenkt oss et kompetansenettverk med basis i grønn energi som dekker ganske bredt. I dag ønsket vi oss først og fremst innspill fra deltagerne. Vi har en konkret diskusjon rundt etableringen av et slikt nettverk for landsdelen, også får vi se hvordan vi går frem og løser det, sier Øyvind Jørgensen, daglig leder i Energiklyngen Nord og konferansier.

Temaet var grønn energi og problemstillingen var opprettelsen av et kompetansenettverk. Det var duket for dag to av «Grønn energi i maritim næring, fiskeri og havbruk», som ble arrangert samtidig med årets Arctic Frontiers. ARC fikk gleden av å invitere deltagerne til campus på UiT for å vise bredden av prosjekter de jobber med. I tillegg ble det gjennomført en workshop hvor man diskuterte behovet for et kompetansenettverk i nord, og hvordan et slikt nettverk eventuelt skulle sett ut.

Hvor skoen trykker

Arrangørene var Energiklyngen Nord, Maritimt Forum, Petro Arctic, LU HAVTEK og Arctic Frontiers. Øyvind Jørgensen håper arrangementet bidrar til å spre kunnskap om det som skjer innenfor grønn energi i Nord-Norge.

Øyvind Jørgensen, Energiklyngen Nord. Bilde: Knut Marius Uddu Skjerve

-Ambisjonen er at de oppmøtte knytter kontakter og finner sammen i nye prosjekter. Kanskje møter man noen med samme utfordringer som seg selv, og kan utveksle erfaringer og hjelpe hverandre. Det ble påpekt under diskusjonen i dag at politikerne og den offentlige forvaltningen trenger å vite hvor skoen trykker. Hvilke hindringer er det man opplever i omstillingen til det grønne skiftet? Vi har næringsaktører og forskermiljø som jobber med å utvikle nye og mer bærekraftige løsninger hver dag, og da må det legges til rette slik at politikken og regelverket gjenspeiler de behovene og den samfunnsutviklingen vi har i 2020, sier Jørgensen.

-Ta Smart Senja-prosjektet for eksempel. De er nødt til å stri med en konkret utfordring i møte med regelverket. De planlegger å installere flere batterier som skal kunne bidra med ekstra strøm når det trengs på dagtid, men disse batteriene kan ikke eies av nettverksleverandøren fordi da er man plutselig en strømleverandør. Regelverket er en bremsekloss, og slike situasjoner skaper forvirring, frustrasjon og forsinkelser, mener Jørgensen.

Kvitebjørn Kong Landstrøm

For å vise spennet i arbeidet sitt stilte ARC med et sterkt lag. Flere spennende prosjekter og forskningsarbeid ble presentert, som dekket tema om alt fra karbonfangst til solcelledrevet landstrøm til cruiseskip og elektriske båter til havbruksnæringen. En av de oppmøte som ble inspirert var Charlotte Tiller, prosjekt-og utviklingsingeniør hos Kvitebjørn Varme.

Bjarte Hoff holder presentasjon om el-båt. Bilde: Knut Marius Uddu Skjerve

– Jeg synes programmet var veldig bra. Jeg var på gårsdagens presentasjon på The Edge, og syntes det var så bra at jeg ville få med meg dagens program også. Jeg jobber jo ikke med strøm som mange av de andre gjør, men det er utrolig interessant å lære om hva som forskes på ved ARC.

-Prosjektet om å produsere fornybar energi for å tilby landstrøm til cruiseskipene som kommer til Tromsø var spesielt interessant for meg. Hos oss på Kvitebjørn Varme har vi masse spillvarme om sommeren fra forbrenningsanlegget som vi bare slipper rett ut. Hadde det vært en mulighet å produsere strøm av denne varmen som kunne gått til lading av cruiseskip? Karbonfangst er også noe som er relevant for oss. Siden vi er et søppelforbrenningsanlegg slipper vi jo ut en del Co2, så der er det potensiale for å kutte utslipp lokalt, sier Tiller.

Workshop

Som del av programmet ble det arrangert en workshop hvor deltagerne diskuterte idéen om å etablere et kompetansenettverk for grønn energi i nord. Denne idéen klinget godt i ørene på de oppmøtte, noe Håvard Hansgård, rådgiver i Green House AS gav uttrykk for:

Matteo Chiesa, ARC og Håvard Hansgård, Green House AS. Bilde: Knut Marius Uddu Skjerve

-Det er absolutt et behov for et kompetansenettverk som spesialiserer seg innenfor grønn energi. Med et nettverk som spesialiserer seg på grønn energi legger man til rette for å knytte kontakter mellom ulike miljøer som ellers kanskje har vanskelig for å møtes. UiT har et sterkt fagmiljø som vi ikke er flinke nok til å bruke i næringslivet.

Matteo Chiesa, daglig leder ved ARC, er enig:

-Geografien i Nord-Norge utgjør en utfordring når det kommer til samarbeid. Vi blir fort litt isolert, både i Nord-Norge som landsdel men også Tromsø som by. Det er derfor mye å hente på å bygge opp et slikt nettverk, slik at vi kommer tettere på folk og næringsliv, avslutter han.