ARC

RENEW

Sammen med Troms Kraft skal ARC være med å realisere fremtidens energisystem på Senja, under prosjektnavnet RENEW. Troms Kraft leder utbyggingen, Enova har gått inn med nesten 40 mill. og UiT har bevilget 10 mill. ARC sin rolle er å legge grunnlaget for en storskala demonstrasjon av hvilke muligheter som finnes innen smartnett og intelligent teknologi for effektivisering av strømforbruk. Totalt er prosjektet i størrelsesordenen 100 millioner kroner.

A short film about the preparations towards building smart infrastructure in Northern Senja

ARC er partner i forprosjektet som har lagt grunnlaget for videre storskala utbygging. Gjennom tett samarbeid med Troms Kraft Nett AS har ARC bidratt med blant annet forstudier om potensialet for sol- og vindenergi på Senjahopen og Husøya, samt arrangert blant annet energikaféer for å informere og involvere lokalbefolkningen. Her har blant annet ARC sine faglige ansatte i Narvik lagt frem sine utregninger for framtidas smarte forbrukere og energisystem.

Troms Kraft Nett AS kan med bevilgningen lede arbeidet med å gjennomføre en storskala demonstrasjon av ‘smart infrastruktur’ som styrker forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett og kan gå foran som et godt eksempel på hvordan nye løsninger som eksempelvis batteri og styringssystemer kan kombineres med fornybar energi. Senjahopen og Husøya er valgt fordi de har begrenset overføringskapasitet av elektrisk kraft. Sjømatklyngen Senja AS og Ishavskraft AS har vært en av hovedpartnere forprosjektet som blir med videre, og hovedprosjektet har med en rekke spennende aktører fra energibransjen, som Enfo AS, Eaton Electric AS, Powel AS, Solbes AS, Nodes AS, Troms Kraft Produksjon, Ishavskraft AS og Sjømatklyngen Senja AS.

X