ARC

Education

UiT offers courses and study programs within the topic of renewable energy through ARC. We are working for a “green transition” of UiT’s study portfolio where relevant. Below is an overview of some of the courses offered.

Power generation

Emner

ITE1840 Energi og miljø – 10 stp, Narvik, Høst

FYS-2017 Sustainable energy – 10 ECTS, location Tromsø, spring

EOM-3010 Project Paper in Energy, Climate and Environment – 10 ECTS, location Tromsø

FYS-3028 Solar energy and energy storage 10 ECTS, location Tromsø, fall

INF-3910-2 Computer Science Seminar: Green Computing – 10 ECTS, location Tromsø

EOM-3901 Master’s Thesis in Energy, Climate and Environment – 30 stp

TE6285 Renewable Energy – Generation and Conversion – 5 ECTS, Locaton Narvik, Fall

Emner under utvikling

 

INF-32XX Energy Informatics –Smart Energy and Power Systems – 10 ECTS, tilbys fra 2021 

Studieprogram

Energi, klima og miljø, sivilingeniør – master Studiested Tromsø

Dette studiet vil gi deg kompetanse som gjør at du kan være med på å forme framtidens teknologi.

 

 

 

Society and Ethics

Emner

FIL-1024 Miljøfilosofi – 10 stp, studiested Tromsø, vår

FIL-2037 Bioteknologi og etikk – 10 stp, studiested Tromsø, vår

FIL-2035 Naturfilosofi – 10 stp, stp, studiested Tromsø, høst

FIL-2038 Global rettferdighet: migrasjon, klima og ulikhet – 10 stp, studiested Tromsø, vår

FIL-2039 Mat- og klimafilosofi

STV-3002 Miljøpolitikk -10 stp, studiested Tromsø, høst

SVF-3006 Energi: Strategier, omstilling, og planlegging (ESOP) – 10 stp, studiested Tromsø, høst

Emner under utvikling

FIL-3XXX Teknologifilosofi

FIL- 3XXX Klimarettferdighet

Studieprogram

Filosofi – bachelor, studiested Tromsø

Filosofi studerer de mest grunnleggende tema i livet: så som etikk, mening, rettferdighet, lykke, medbestemmelse, kunnskap, eksistens, sannhet og identitet. Filosofi gir da grunnlag for å tenke systematisk og analytisk over høyaktuelle spørsmål som: Får vi moralsk ansvar for klimaendringer om vi drar på shoppingtur til New York og spiser oppdrettslaks? 

Filosofi – master,  studiested Tromsø

Som master i filosofi i Tromsø kan du inngå i  og spesialisere deg innen  Miljøfilosofi.

 

 

Management of green house gases

Emner

BIO-2009 Green Biotechnology and Bioenergy – 10 ECTS, location Tromsø fall

FYS-2018 Global climate change – 10 ECTS, location Tromsø, spring

Bio-3615 Quantitative Microbial Biotechnology I -10 ECTS, location Tromsø fall

Bio-8606, Basic and applied microalgae II 10 ECTS, location Tromsø fall

 

Studieprogram

Biologi – bachelor, Studiested Tromsø

Vil du bidra i overgangen til et mer bærekraftig samfunn? Som biologi-student i Tromsø får du de beste mulighetene for å lære gjennom feltarbeid, tokt og laboratoriumsundervisning. Utdanningen hos oss tar utgangspunkt i nordområdene.

Bioteknologi – bachelor, Studiested Tromsø

I nasjonal nordområdestrategi er marin bioteknologi trukket frem som et viktig kompetanseområde for utvikling av fremtidig biobasert næringsliv; mat og fôrindustri, bioprosessindustri, industri for frambringing av farmasøytiske produkter, kosttilskudd, ny energi, grønne kjemikaler og biomaterialer.

Biology – master, Location Tromsø

The unique geographical location makes the UiT The Arctic University of Norway as an ideal place to study the arctic environment. Our general focus of research and teaching is adaptions to life at high latitudes, therein dealing with mechanisms at all levels of organization, from molecules and cells via organisms to ecosystems, in terrestrial as well as marine environments.

Marine Biotechnology – master, Location Tromsø

The aim is to educate candidates in biotechnological skills in general, thus qualifying them for careers in a range of organisations including those whose focus is on innovation, commercial development and value creation of marine resourses in prosesses and industry.

 

Esystems

Emner

ELE-3503 Power System Stability – 5 ECTS, Location Narvik, Spring

ELE-3507 Distributed Generation and Micro Grids: Concepts and Roles – 5 ECTS, Location Narvik, Fall

STE6287 Power System Operation and Control – 5 ECTS, Location Narvik, Fall

Emner under utvikling

TEK-XXXX Engineering design for sustainability in the Arctic

TEK-XXXX Miljøforurensing og konsekvensanalyser

Studieprogram

Electrical Engineering – Master, Location Narvik

The master programme in electrical engineering is suitable for students with the interest of electrical power systems and electrical energy sources, power electronics and electrical motor drives, and electrical engineering is a fast growing field.

Bærekraftig teknologi, ingeniør – bachelor Studiested Tromsø

Studiet gir deg kunnskap om grønn teknologi, fornybar energi, risikovurdering og –styring og livsløpsanalyse.

Digitalization and energy analytics

Emner

INF-3910-2 Computer Science Seminar: Green Computing – 10 ECTS,

NF-32XX Energy Informatics –Smart Energy and Power Systems – 10 ECTS, tilbys fra 2021

Studieprogram

 

More courses and study programs within renewable energy will be available as ARC develops its educational basis. Take a look at our completed projects if you want to know more about education through ARC.

X