Tildeling av ARC strategimidler høsten 2020

Tildeling av ARC strategimidler høsten 2020

Ved søknadsfristen 5. juni var det kommet inn totalt seks søknader.

Føringer i utlysningen var ARC strategimidler skal bidra til å nå sentrerts mål ved å støtte prosjekter med problemstillinger knyttet til fornybar energi og håndtering av klimagasser. Komiteen vektla Vitenskapelighet, bidrag til ARC, Impact, Gjennomførbarhet og mulighet for ekstern finansiering.

ARC strategimidler 1 429 700 NOK for 2020 tildeles slik:

New Insight into Charge Separation and Electron Injection in Dye-Sensitized Solar Cells, Abhik Ghosh, NT-IK, NOK 450 000

VEDA -moVE the DAta to balance the grid, Chiara Bordi, NT-IFI, NOK 434 000

Endring i reisevaner og holdning til flyreiser som følge av korona-pandemien, Clara Good, NT-IFT, NOK 100 000

Challenges and Future Perspectives of Smart Solar Photovoltaic (PV) Control Technology Solutions at the Arctic region-Norway, Pawan Sharma, IVT-IET, NOK 330 000

A pure PV and EV based power system – the completion, Tobias Boström, NT-IFT, NOK 20 000

Forstudie – The ARC Methodology, Øyvind Stokke, NOK 95 700

X