Tildeling av ARC strategimidler våren 2020

Tildeling av ARC strategimidler våren 2020

Ved søknadsfristen 13. januar var det kommet inn totalt syv søknader. Den totale søknadssummen var på Nok 1 869 700. Tildelingen er gjort av ARC styret, og følger innstilling fra evalueringsgruppen. 

Føringer i utlysningen var ARC strategimidler skal bidra til å nå sentrerts mål ved å støtte prosjekter med problemstillinger knyttet til fornybar energi og håndtering av klimagasser. Komiteen vektla Vitenskapelighet, bidrag til ARC, Impact, Gjennomførbarhet og mulighet for ekstern finansiering.

ARC strategimidler, 820 kNOK for tildeles slik:

Design and fabrication of a 2 kW PEM (Proton Exchange membrane fuel cell) for research and educational demonstrations, Mohamad Mustafa, IVT-IBEM, NOK 450 000

Samarbeid om søknad til FORKOMMUNE-programmet i Norges forskningsråd, Toril Ringholm, HSL-ISV, NOK 70 000

Designing the green islands of Lofoten in 2030: Funding for the SMARTCOAST proposal development and an associated energy conference, Berit Kristoffersen, NOK 300 000.

Netse utlysning kommer i juni 2020

X